Doporuč a získej slevu 180Kč!

Naši spokojení zákazníky mohou být v rámci programu Doporuč a získej! odměněni slevou z fakturace ve výši 180Kč! Stačí o nás říct vašim kamarádům, kolegům, známým, kteří se také stanou našimi zákazníky. Princip je jednoduchý. Stačí, aby váš známý uvedl při vyplnění objednávky do pole slevový kód vaše mobilní číslo, které již je v síti 99mobile a tomuto číslu bude automaticky postupně připisována sleva do následující fakturace v celkové výši 180Kč.

 

Podmínky: 

Sleva 180,- Kč vč. DPH je určena pro stávajícího zákazníka, který doporučí nového zákazníka.

Podmínkou pro poskytnutí slevy je uvedení telefonní číslo stávajícího zákazníka jako slevový kód při objednávce novým zákazníkem a uzavření smlouvy o poskytování služeb s tímto novým zákazníkem. Poskytování slevy je podmíněno trváním smlouvy s novým zákazníkem i smlouvy se zákazníkem stávajícím.

Sleva bude poskytnuta stávajícímu zákazníkovi z ceny služby postupně, a to po dobu šesti měsíců. Po dobu prvních šesti měsíců poskytování služby novému zákazníkovi tedy bude stávajícímu zákazníkovi, který nového zákazníka doporučil, poskytnuta měsíční sleva ve výši jedné šestiny z částky 180,- Kč vč. DPH, každý měsíc tedy ve výši 30,- Kč vč. DPH.

Bude-li poskytování služby novému zákazníkovi ukončeno před vyčerpáním celé slevy, nemá stávající zákazník na poskytnutí zbývající dosud nevyčerpané části slevy nárok. V případě, že nový zákazník smlouvu ukončí před skončením prvního zúčtovacího období, nemá stávající zákazník na poskytnutí slevy nárok vůbec.

Bude-li poskytování služby stávajícímu zákazníkovi ukončeno před vyčerpáním celé slevy z důvodu na straně stávajícího zákazníka (zejména z důvodu ukončení smlouvy stávajcíím zákazníkem či ukončení smlouvy z důvodu jejího porušování stávajícím zákazníkem), nemá zákazník na poskytnutí zbývající dosud nevyčerpané části slevy nárok.

V případě doporučení vice zakázníků se výše slevy násobí počtem doporučených zákazníků, kterí v objednávce uvedenou telefonní číslo stávajícího zákazníka jako slevový kód. V případě, že výše slevy převýší cenu služeb účtovanou v zúčtovacím období, může být převedena do dalšího zúčtovacího období.