Sleva 150Kč u Vysněného tarifu!

Pro získání slevy 150Kč do vyúčtování stačí vytvořit objednávku Vysněného tarifu.

Po aktivaci nového čísla nebo dokončení přenosu stávajícího mobilního čísla vám bude sleva postupně započítávána do vyúčtování.

 

Podmínky uplatnění slevy:

Slevu 150,- Kč vč. DPH je možno využít pouze pro nové aktivace čísel nebo nově přenesená čísla od jiného operátora.

Poskytování slevy je podmíněno trváním smlouvy s novým zákazníkem. Sleva bude poskytnuta z ceny služby postupně, a to po dobu šesti měsíců. Po dobu prvních šesti měsíců poskytování služby tedy bude novému zákazníkovi poskytnuta měsíční sleva ve výši jedné šestiny z částky 150,- Kč vč. DPH, každý měsíc tedy ve výši 25,- Kč vč. DPH.

Bude-li sjednaná služba ukončena před vyčerpáním celé slevy z důvodu na straně zákazníka (zejména z důvodu ukončení smlouvy zákazníkem či ukončení smlouvy z důvodu jejího porušování zákazníkem), nemá zákazník na poskytnutí zbývající dosud nevyčerpané části slevy nárok. V případě, že zákazník smlouvu ukončí před skončením prvního zúčtovacího období, nemá zákazník na poskytnutí slevy nárok vůbec.

Slevu není možno kombinovat s akcí Doporuč a získej.

Chci vysněný tarif